Bulong cẩu tháp

Chuyên cung cấp Bulong cẩu tháp

 bulong chân đế cẩu tháp QTZ5013, MC175, JT170K10,Jtl85C5,jt100f8

TCT5512, TCT6012, XCMG4015,MC85, ZT6024,JT145H8, ZOOMLION TC6013, ZOOMLION 5610, ZOOMLION 5013

MC205, MCT205, MCT85, HP5013,QTZ80(6010), 

Các loại Bulong neo :M20, M24, M30,M33, M36, M39, M42, M45, M90

Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, .

 M42x1350mm, M36 x 1400mm, M39 x1350 mm, M48x1350 mm. Cấp bền 6.6

 M42x1350mm Bulong chân cẩu tháp Cấp bền 8.8

Bulong nối thân cẩu tháp Qtz5013 : M30x350 cấp bền 10.9

Bulong liên kết khung cẩu tháp Zoomlion TC5013 :TC5610 M30x 350 Cấp bền 10.9, M36x350 cấp bền 10.9

Bulong móng cẩu tháp - Bulong cẩu tháp 

Định vị bulong chân móng cẩu tháp .

Định vị bulong móng cẩu - Bulong cẩu tháp

Bulong nối thân cẩu tháp

wm30x350 - Bulong cẩu tháp

 

wm36x350 - Bulong cẩu tháp

wm30x350 10.9 - Bulong cẩu tháp

                                                                  Bulong ghép thân cẩu M30X350 CẤP BỀN 10.9

Tags: , , , ,