Bulong chân móng cẩu tháp

Bulong chân móng cẩu tháp

Bulong neo các loại :M20, M24, M30, M36, M39, M42, M45, M90

Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, .

Bulong neo M42x1350mm Cấp bền 6.6

Bulong neo M42x1350mm Cấp bền 8.8

Bulong móng cẩu tháp - Bulong chân móng cẩu tháp Bulong chân móng cẩu tháp[/caption]

Bulong-móng-cẩu-tháp

Định vị bulong chân móng cẩu tháp .

Định vị bulong móng cẩu - Bulong chân móng cẩu tháp Định vị bulong neo cẩu tháp[/caption]

 

Tags: , , ,