Bulong móng cẩu tháp

Chuyên cung cấp Bulong móng cẩu tháp- bulong neo cẩu tháp 

 bulong neo cẩu tháp QTZ5013, MC175, JT170K10,Jtl85C5,jt100f8

TCT5512, TCT6012, XCMG4015,MC85, ZT6024,JT145H8, ZOOMLION TC6013, ZOOMLION 5610, ZOOMLION 5013

MC205, MCT205, MCT85, HP5013,QTZ80(6010), 

Các loại Bulong neo :M20, M24, M30,M33, M36, M39, M42, M45, M90

Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, .

Bulong neo M42x1350mm, M36 x 1400mm, M39 x1350 mm, M48x1350 mm. Cấp bền 6.6

 M42x1350mm Bulong chân cẩu tháp Cấp bền 8.8

Bulong nối thân cẩu tháp Qtz5013 : M30x350 cấp bền 10.9

Bulong liên kết khung cẩu tháp Zoomlion TC5013 : M30x 350 Cấp bền 10.9

Bulong móng cẩu tháp - Bulong móng cẩu tháp 

Định vị bulong chân móng cẩu tháp .

Định vị bulong móng cẩu - Bulong móng cẩu tháp

Bulong nối thân cẩu tháp

wm30x350 10.9 - Bulong móng cẩu tháp

                                                                  Bulong ghép thân cẩu M30X350 CẤP BỀN 10.9

Tags: , , , ,