Dịch vụ vận chuyển thiết bị xây dựng

Dịch vụ vận chuyển thiết bị xây dựng cẩu tháp, vận thăng, cần phân phối bê tông CPB

VC CT 4 - Dịch vụ vận chuyển thiết bị xây dựng

Dịch vụ Vận chuyển thiết bị xây dựng

– 01 container 40″ : chứa được 07 khung cẩu tháp 1,6 x1,6 x2,5m

– 01 Container 40″ : 06 đoạn cần cẩu tháp TC5011 & 03 khung cẩu tháp 1,6×1,6 x 2,5m

– 01 Container 40″ : 01 lồng nâng cẩu tháp TC5011 & 03 khung cẩu tháp 1,6×1,6 x 2,5m & mâm xoay, motor tải

Tags: