Khớp nối giảm chấn cẩu tháp

Khớp nối giảm chấn cẩu tháp

Motor tải cẩu tháp : khi truyền động từ động cơ qua hộp số có 01 khớp nối bằng nhựa plastic để giảm sự chấn động khi động cơ hoạt động .

Thông số cho khớp nối giảm chấn cẩu tháp :

Đường kính ngoài : Phi 160mm

Đường kính trong :Phi 105 mm

Bề dày  : 35 mm

Số cánh : 08 cánh

KHỚP NỐI GIẢM CHẤN - Khớp nối giảm chấn cẩu tháp

Khớp nối giảm chấn cẩu tháp

Thông số cho khớp nối giảm chấn vận thăng :

Đường kính ngoài : Phi 195mm

Đường kính trong :Phi 105 mm

Bề dày  : 35 mm

Số cánh : 08 cánh

Tags: , ,