Ký hiệu vận thăng

Loại vận thăng

Model Tải trọng (kg) Động cơ (kW) Kích thước

lồng

Tốc độ vừa Một lồng Có đối trọng SCD200 2000 2×11 1.1×1.1×2.2

2.5×1.3×2.5

Không có đối trọng SC20 200 1×11
SC100 1000 2×11
SC110 1100 2×11
SC200 2000 3×11
Loại lồng đôi Không có đối trọng SC100/100 2×1000 2x(2×11) 3.0×1.3×2.5

3.2×1.5×2.5

SC200/200 2×1000 2x(3×11)
có đối trọng SCD200/200 2×2000 2x(2×11)
Tốc độ cao SCD200/200GZ 2×2000 2x(2×15)
SCD200/200G 2×2000 2x(2×15)
SCD200/200GS 2×2000 2x(2×22)
Tốc độ vừa Thân nghiêng hay cong Không có dối trọng SCQ200/200 2×2000 2x(3×11)
Không có dối trọng SCQ200 2000 3×11

 

Chú thích ký hiệu vận thăng lồng:

  1.  SC   : Vận thăng vận hành theo nguyên lý thanh răng bánh răng
  2.  SCD  : Vận thăng có đối trọng
  3.  G   : Vận thăng có tốc độ cao
  4. GZ  : Vận thăng tốc độ vừa
  5. GS  : Dùng động cơ SWE của Đức có tốc độ vừa
  6. TD   : Mô tơ lắp tren mái lồng
  7.  D : Loại có gắn đối trọng  
  8.  Q  : Loại thân nghiêng và cong.
  9.  E   : Loại thân đôi
  10.  Loại tải trọng, tốc độ ,kích thước được đặt tên bởi khách hàng

Các loại vận thăng:

Ký hiệu vận thăng

vận thăng

vận thăng lồng 2 tấn

vận thăng

vận thăng lồng 2 tấn

vận thăng alimak

Về Tân Kiến Tạo – Công ty hướng dẫn Ký Hiệu Vận Thăng Lồng

Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB –  Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 cùng với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, uy tín nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian của khách hàng một cách hiệu quả nhất. Tân Kiến Tạo đã tự lựa chọn cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm thương hiệu Tân Kiến Tạo chính thức được ra đời với sứ mệnh trên.

Xem thêm: 

Liên hệ:

Tags: