QUỐC HƯƠNG HOTEL – 65 QUỐC HƯƠNG

Vận thăng kèm cẩu mini Hàn Quốc – lắp tại công trình Khách sạn Quốc Hương- 65 Quốc Hương, Phường Thảo Điền , Quận 02, Tp.HCM

Chiều cao : 40m 

Tiến độ : 5 tháng ( bắt đầu từ ngày 15/04/2017)

vtkc1 - QUỐC HƯƠNG HOTEL - 65 QUỐC HƯƠNG

Vận thăng kèm cẩu Mini BS 1000 H

VẬN THĂNG KÈM CẨU

Thẻ: