Phụ Tùng Cẩu Tháp

Phụ Tùng Cẩu Tháp/ Spare parts Tower crane .

Là các loại vật tư dự phòng để sửa chữa thay thế cho cẩu tháp khi cẩu tháp bị hư hỏng.