Cần bơm bê tông

Dịch vụ cho thuê Cần bơm bê tông CPB Cần phân phối bê tông CPB Jaine lắp tại công trình Estella Phrase II -Nhà thầu chính : Công ty Cổ phần xây dựng số 1 ( Cofico) -Địa chỉ : Xa lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 02, TP.HCM Thông số cần bơm bê tông Jaine HGY32 - Đường...

HotLine