Hộp số vận thăng lồng

Chi tiết hộp số vận thăng lồng [caption id="attachment_1040" align="alignnone" width="750"] Hộp số vận thăng[/caption] Chi tiết hộp số vận thăng lồng  [caption id="attachment_1019" align="alignnone" width="750"] hộp số vận thăng[/caption]

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG GJJ Số răng Z: 15 [caption id="attachment_1002" align="alignnone" width="750"] BÁNH-NHÔNG-GJJ[/caption] BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG Số răng Z: 15 Module : 8 Then : 5 x12 Độ cứng : 50 -55 ( Hrc) [caption id="attachment_1004" align="alignnone" width="733"] Bánh nhông vận thăng Kumkang[/caption] BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK Số răng Z: 23 [caption id="attachment_1005"...

Trục vít bánh vít vận thăng lồng

Trục vít bánh vít vận thăng lồng [caption id="attachment_996" align="alignnone" width="750"] trục vít bánh vít hộp số vận thăng[/caption] Cung cấp trục vít -bánh vít của hộp số vận thăng lồng

Vật tư bảo trì,sửa chữa vận thăng

Phụ tùng vận thăng lồng Bánh nhông vận thăng GJJ,Hòa Phát,Việt Phát,Cmax,Zeno,Liftec,Alimax, Anka     CÁC LOẠI PHỤ TÙNG VẬN THĂNG     BÁNH VÍT TRỤC VÍT VẬN THĂNG LỒNG