Cáp điện vận thăng

Cung cấp Cáp điện vận thăng lồng – có lõi thép 

Cáp điện vận thăng 3 x25 + 1x 16 Cáp điện cẩu tháp 3 x 35 + 2 x 16 Cáp điện nguồn vận thăng 3 x 16 + 2 x 6

Phân loại cáp điện nguồn vận thăng lồng:

Dây điện nguồn vận thăng - Construction hoist electric Cable

thông số kỹ thuật các loại cáp điện nguồn

 

Tags: ,