Bánh xe con cẩu tháp

Bánh xe con cẩu tháp

Cụm xe con cẩu tháp cấu tạo là một hệ khung kết cẩu thép 04 góc có lắp 04 bánh xe con 

gọi là bánh xe con cẩu tháp .Cụm xe con được gá lên cần cẩu tháp thông qua 04 bánh xe 

Khi hệ thống cáp kéo 04 bánh xe này sẽ lăn dọc theo chiều dài của cần trục tháp làm cho xe con có thể di chuyển ra vào trong

quá trình vận hành cẩu tháp 

Cụm xe con cẩu tháp

  1. Con lăn xe con cẩu tháp kích thước : Đường kính Ø135 x B45 mm lắp bạc đạn 6207 . lổ lắp bạc đạn 72mm

Con lăn xe con cẩu tháp

2. Con lăn xe con cẩu tháp kích thước : Đường kính Ø150 x B50 mm lắp bạc đạn 6210  .Lổ lắp bạc đạn Ø90 mm

Sử dụng cho cẩu tháp Potain Mc85

Con lăn xe con cẩu tháp

3. Con lăn xe con cẩu tháp kích thước : Đường kính Ø80 x B30 mm lắp bạc đạn 6205  . Lổ lắp bạc đạn Ø52 mm

con lăn xe con cẩu tháp

Cẩu tháp Liftec LT5517 : Ø80 x B20  mm sử dụng bạc đạn : 6004 . Lổ lắp bạc đạn Ø42 mm

Con lăn xe con cẩu tháp

 

Thẻ:,