Vận hành vận thăng lồng

VẬN HÀNH VẬN THĂNG LỒNG Hướng dẫn vận hành vận thăng lồng [caption id="attachment_1907" align="aligncenter" width="750"] Hình: Hướng dẫn vận hành vận thăng lồng[/caption] 1. Yêu cầu cơ bản - Nhân viên vận hành vận thăng lồng phải có bằng cấp, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn có hiệu lực. Có giấy chứng nhận sức khoẻ được...

Sự cố vận thăng

SỰ CỐ VẬN THĂNG Sự cố vận thăng và cách khắc phục Sự cố vận thăng là một vấn đề nghiêm trọng và có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng và tài sản. Dưới đây là một số sự cố vận thăng phổ biến có thể xảy ra với vận thăng: STT Sự cố vận thăng thường gặp...

HotLine