Vận hành vận thăng lồng

Hướng dẫn vận hành vận thăng lồng 1. Yêu cầu cơ bản - Nhân viên vận hành vận thăng phải có bằng cấp, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn có hiệu lực. Có giấy chứng nhận sức khoẻ được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn có giá trị sử dụng. - Nhân viên vận hành vận thăng...

Sự cố vận thăng

Sự cố vận thăng và cách khắc phục STT Sự cố thường gặp Nguyên nhân sự cố Cách khắc phục sự cố 1 Nhiệt độ cơ cấu truyền động tăng cao  -Dầu bôi trơn lão hoá hoặc k đủ - Hoạt động trong tình trạng quá tải -Lồng vận hành bị trở lực ma sát lớn 2 Nhiệt độ động...

HotLine