Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85-F5 .  

Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

Cẩu tháp Jarlway JTl260H18 [caption id="attachment_1273" align="aligncenter" width="750"] JTL260H18[/caption] Thông số kỹ thuật chính  

Cẩu tháp Potain MC175

Thông số kỹ thuật cẩu tháp MC175  

CẨU THÁP JTZ5013

Cẩu tháp Jtz5013 Bán kính cần 50m Tải max : 6 tấn Tải Min : 1,3 tấn Chiều cao tự đứng : 40m