Cẩu tháp Potain MCT85-f5

Thông số kỹ thuật chính cẩu tháp Potain MCT85-F5 .  

Cẩu tháp Jarlway JTl260H18

Thông số kỹ thuật chính

Cẩu tháp Potain MC175

Thông số kỹ thuật cẩu tháp MC175

CẨU THÁP JTZ5013

Cẩu tháp Jtz5013 Bán kính cần 50m  Tải max : 6 tấn Tải Min : 1,3 tấn Chiều cao tự đứng : 40m