Cẩu tháp Liftec

Cẩu tháp Liftec LT5517 – Hàn Quốc

Cẩu tháp Liftec lt5517-8a

Model :Cẩu tháp Liftec LT5517-8A

Stt Item – hạng mục  Parameter – thông số
1 Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng 39,5 m (L46)
2 Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất 162,5 m
3 Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 m
4 Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất 2,5 m
5 Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất 8 tấn
6 Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất 1.7 tấn
7 Mast section size (m) – kích thước khung cẩu 1,6 x 1,6 x 3 m
8 Total power (Kw) – Tổng công suất động cơ 42 Kw