Lắp Dựng Cẩu Tháp

QUY TRÌNH LẮP DỰNG CẨU THÁP [caption id="attachment_727" align="alignnone" width="500"] lắp dựng cẩu tháp[/caption] Những ghi chú khi lắp dựng cẩu tháp . - Tất cả các hoạt động bằng tay phải tuân thủ những quy định về an toàn lao động, đặc biệt là : Đảm bảo các công cụ hổ trợ . Không làm việc quá tải Sử...

Sự cố cẩu tháp

- Sự cố thường gặp của cẩu tháp và cách giải quyết -Main troubleshooting Stt Problems Reasons Solution 1 Because of gliding of brakes,hook gliding and derricking trolley gliding out after being braked-Cơ cấu xe con và cáp tải bị trược khi đã thắng Brake moment is too small Brakes surface is oiled and brake time is too long Thắng...

Mâm xoay cẩu tháp

SỬA CHỮA MÂM XOAY CẨU THÁP- MÂM QUAY TOA-VÒNG BI MÂM XOAY Sửa chữa phục hồi mâm quay xe cẩu bánh lốp,mâm xoay bánh răng, mâm xoay xe cẩu kato, mâm xoay xe xúc, mâm xoay xe đào, mâm xoay cẩu tháp . Hiện tượng : Khi mâm xoay, vòng bi mâm xoay quay  ta kiểm tra có hiện tượng...

Chỉnh thắng cẩu tháp

Hướng dẫn chỉnh thắng, phanh cẩu tháp