Quy Trình Lắp Dựng Cẩu Tháp

QUY TRÌNH LẮP DỰNG CẨU THÁP [caption id="attachment_727" align="alignnone" width="500"] lắp dựng cẩu tháp[/caption] Những ghi chú khi lắp dựng cẩu tháp . - Tất cả các hoạt động bằng tay phải tuân thủ những quy định về an toàn lao động, đặc biệt là : Đảm bảo các công cụ hổ trợ . Không làm việc quá tải Sử...

Sự cố cẩu tháp & cách giải quyết

Main troubleshooting- Sự cố chính của cẩu tháp Stt Problems Reasons Solution 1 Because of gliding of brakes,hook gliding and derricking trolley gliding out after being braked-Cơ cấu xe con và cáp tải bị trược khi đã thắng Brake moment is too small Brakes surface is oiled and brake time is too long Thắng bị mòn nhiều,bề mặt thắng có...

Sửa chữa mâm xoay cẩu tháp

SỬA CHỮA MÂM XOAY- MÂM QUAY TOA Sửa chữa phục hồi mâm quay xe cẩu bánh lốp, mâm xoay xe cẩu kato, mâm xoay xe xúc, mâm xoay xe đào, mâm xoay cẩu tháp . Hiện tượng : Khi mâm xoay quay  ta kiểm tra có hiện tượng mâm xoay bị vênh,không cân bằng, quay rất nặng, phát ra tiếng...

Chỉnh thắng/phanh cẩu tháp

Chỉnh thắng/phanh cẩu tháp