Lắp Dựng Cẩu Tháp

QUY TRÌNH LẮP DỰNG CẨU THÁP

lắp dựng cẩu tháp

Những ghi chú khi lắp dựng cẩu tháp .

– Tất cả các hoạt động bằng tay phải tuân thủ những quy định về an toàn lao động, đặc biệt là :

  • Đảm bảo các công cụ hổ trợ .
  • Không làm việc quá tải
  • Sử dụng loại cáp nâng tốt , Phải xác định được tải các bộ phận nâng
  • Quan sát các điểm móc cáp
  • Các hoạt động lắp dựng chỉ được thực hiện với tốc độ gió nhỏ hơn 60 km/h
  • Các hoạt động lắp dựng phải tuân thủ theo các yêu cầu đã được đề ra
  • Không được bỏ qua các việc lắp các thiết bị bảo hiểm ,an toàn như thang ,sàn nghỉ, lan can, sàn thao tác , cáp an toàn.
  • Tuyệt đối cấm nâng hàng khi chưa lắp đủ bê tông đối trọng theo catalogue của nhà sản xuất.

Thẻ: