Puly cáp cẩu tháp

Puly cáp cẩu tháp

+ Puly xếp cáp tải cẩu tháp

+ Puly dẫn hướng xe con cẩu tháp

+ Puly dẫn hướng cáp tải cẩu tháp tp. hcm

crane pulley - Puly cáp cẩu tháp

pully cáp tải cẩu tháp

Tags: , ,