Dịch vụ vận chuyển cẩu tháp, vận thăng

Dịch vụ vận chuyển cẩu tháp, vận thăng, cần phân phối bê tông CPB [caption id="attachment_1064" align="alignnone" width="750"] Vận chuyển cẩu tháp[/caption] - 01 container 40" : chứa được 07 khung cẩu tháp 1,6 x1,6 x2,5m - 01 Container 40" : 06 đoạn cần cẩu tháp TC5011 & 03 khung cẩu tháp 1,6x1,6 x 2,5m - 01 Container 40" : 01...