Khớp nối giảm chấn cẩu tháp

Khối nối giảm chấn cẩu tháp [caption id="attachment_1047" align="alignnone" width="750"] Khớp nối giảm chấn cẩu tháp[/caption]

Bơm thắng tải cẩu tháp

Bơm thắng tải cẩu tháp [caption id="attachment_1042" align="alignnone" width="750"] Bơm thắng tải cẩu tháp[/caption] Bơm-thắng-tải-cẩu-tháp

Bulong neo cẩu tháp

Bulong chân móng cẩu tháp Bulong neo các loại :M20, M24, M30, M36, M39, M42, M45, M90 Với các cấp bền : Gr 4.6, Gr 5.6, Gr 6.6, Gr 8.8, . [caption id="attachment_1035" align="alignnone" width="750"] Bulong neo chân cẩu tháp[/caption] Bulong-móng-cẩu-tháp Định vị bulong chân móng cẩu tháp . [caption id="attachment_1038" align="alignnone" width="750"] Định vị bulong neo cẩu tháp[/caption]  

Puly cáp tải cẩu tháp

Các loại Puly cáp tải cẩu tháp [caption id="attachment_1031" align="alignnone" width="750"] Puly cáp tải cẩu tháp[/caption] Puly-cáp-tải-cẩu-tháp

Nhông hộp số mâm xoay

BÁNH NHÔNG HỘP SỐ CẨU THÁP [caption id="attachment_1015" align="alignnone" width="750"] Nhông hộp số mâm xoay cẩu tháp[/caption] bánh nhông hành tinh [caption id="attachment_1013" align="alignnone" width="750"] Bánh nhông hộp số cẩu HP5013[/caption] bánh-nhông-hộp-số-mâm-xoay cẩu HP5013