Pulley cẩu tháp JTL140F10

Pulley cẩu tháp JTL140F10

Pulley xếp cáp tải có kích thước : 350 x 100 x B125 mm đường kính cốt 90 mm

Pulley cáp cần cẩu tháp có kích thước : 370 x 130 x B48 đường kính cốt 85 mm

Pulley cẩu tháp JTL140F10

Thông số kỹ thuật các loại pulley cẩu tháp JTL140F10

Pulley dẫn hướng  cáp cần cẩu tháp  kích thước 310 x 110 x B48 mm Đường kính cốt 60 mm .

Pulley dẫn hướng cáp tải móc cẩu tháp   kích thước 400 x 110 x B54 mm Đường kính cốt 70 mm .

anh facebook 2

Thẻ: