Lắp dựng cẩu tháp

Dịch vụ lắp dựng cẩu tháp

Quy trình lắp đặt cẩu tháp . 

Dịch vụ lắp dựng cẩu tháp Dịch vụ lắp cẩu tháp[/caption]


1.Định vị chân đế cẩu tháp .

Định vị chân đế cẩu tháp

 

Lắp Bê tông đối trọng cẩu tháp

Lắp bê tông đối trọng cẩu tháp Lắp bê tông đối trọng cẩu tháp

2 .Lắp khung cơ sở
3.Lắp khung tiêu chuẩn
4. Lắp lồng nâng
5. Lắp mâm xoay + cabin
6. Lắp đỉnh chữ A
7.Lắp đuôi đối trọng
8. Lắp đối trọng lần 1
9. Lắp cần trước
10. Lắp bê tông hoàn chỉnh
11. Lắp cáp xe con, cáp tải, đi hệ thống điện
12.Nâng cẩu tháp lên đủ chiều cao cần sử dụng

13. Đấu điện , chạy thử , kiểm định , thử tải đưa cẩu tháp vào sử dụng 


View Larger Map

Video quy trình dịch vụ lắp dựng cẩu tháp

Thẻ:, ,