QUY TRÌNH THÁO CẨU THÁP

QUY TRÌNH THÁO CẨU THÁP

Clip tháo cẩu được quay trực tiếp tại dự án , các bước tháo chi tiết . 

Quy trình tháo cẩu tháp gồm các bước sau đây:

Hạ cẩu tháp xuống đến chiều cao thấp nhất >> đưa xe cẩu kato vào để phục vụ tháo (tùy vào khoảng cách từ xe đến cẩu tháp bao xa để chọn xe cẩu có tải trọng phù hợp)

Bước 1 : Tháo hạ bê tông đối trọng ( Chừa lại 1 khối để cân bằng )

Bước 2 : Tháo hạ cần cẩu tháp 

Bước 3 : Tháo hạ khối bê tông còn lại 

Bước 4 : Tháo hạ đuôi đối trọng 

Bước 5 : Tháo hạ đỉnh chử A

Bước 6: Tháo hạ đoạn cổ mâm xoay 

Bước 7 : Tháo hạ lồng nâng cẩu tháp 

Bước 8 : Tháo các khung còn lại và chân đế 

>> Quy trình tháo cẩu tháp hoàn chỉnh

quy trinh thao ha cau thap

Hình: Quy trình tháo hạ cẩu tháp

Xem video chi tiết các bước tháo hạ 

Thẻ: