QUY TRÌNH THÁO CẨU THÁP

QUY TRÌNH THÁO CẨU THÁP Clip tháo cẩu được quay trực tiếp tại dự án , các bước tháo chi tiết .  Hạ cẩu tháp xuống đến chiều cao thấp nhất >> đưa xe cẩu kato vào để phục vụ tháo (tùy vào khoảng cách từ xe đến cẩu tháp bao xa để chọn xe cẩu có tải trọng phù...