Tháo dỡ vận thăng

Dịch vụ lắp đặt , tháo dỡ vận thăng lồng.

Công ty TaKiTa chuyển cung cấp dịch vụ lắp dựng, bảo trì, vận hành , tháo dỡ vận thăng lồng cho các công trình xây dựng

Vận thăng 2 lồng – 2 tấn – Alimak lắp tại công trình BV Chợ Rẫy – Tp.hcm

tháo dỡ vận thăng lồng alimak

Hình 1: Tháo dỡ vận thăng lồng alimak

Hạ khung vận thăng alimak

Hình 2: Hạ khung vận thăng alimak

tháo lồng vận thăng alimak

Hình 3: Tháo lồng vận thăng alimak

Thẻ:,