Pulley cẩu tháp Jarlway

PULLEY CẨU THÁP JARLWAY- JTL110D6

1. Pulley cẩu tháp Jarlway – pulley đầu bò 330 x 110 x 32mm

Pulley cẩu tháp Jarlway là một loại pulley được sử dụng trong các thiết bị cẩu tháp của hãng Jarlway. Pulley đầu bò có kích thước 330 x 110 x 32mm. Đây là một chi tiết cần thiết để truyền động và điều chỉnh hệ thống cẩu tháp, giúp nâng và hạ các vật liệu một cách hiệu quả.

Pulley cẩu tháp jarlway - JTL110D6

Hình 1: Pulley cẩu tháp jarlway – JTL110D6

2. Pulley dẫn cáp đầu cần cẩu tháp 214 x 80 mm 

Pulley dẫn cáp đầu cần cẩu tháp có kích thước 214 x 80 mm là một loại pulley được sử dụng trong hệ thống truyền động của cần cẩu tháp. Chức năng chính của pulley này là hỗ trợ dây cáp hoặc dây thép chạy qua để nâng và hạ vật liệu. Kích thước cụ thể của pulley sẽ phụ thuộc vào yêu cầu và thiết kế cụ thể của cần cẩu tháp.

pulley cáp đầu cần cẩu tháp

Hình 2: Pulley dẫn cáp đầu cần cẩu tháp 214 x 80 mm JTL 110 D6

 

3

Hình 3: Pulley dẫn cáp đầu cần cẩu tháp 214 x 80 mm JTL 110 D6

3. Pulley cáp cương cần cẩu tháp luffing Jarlway JTL110D:  360×110 mm

Pulley cáp cương cho cần cẩu tháp luffing Jarlway JTL110D với kích thước 360×110 mm là một phần của hệ thống truyền động của cần cẩu tháp. Pulley này được sử dụng để hỗ trợ dây cáp cương (hoặc dây thép) trong quá trình nâng và hạ vật liệu. Kích thước cụ thể của pulley này là 360×110 mm, có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể của cần cẩu tháp và các thông số kỹ thuật của mô hình Jarlway JTL110D.

pulley cáp cương cần cẩu tháp

Hình 4: Pulley cáp cương cần cẩu tháp luffing Jarlway JTL110D: 360×110 mm

pulley dẫn cáp cẩu tháp

Hình 5: Pulley cáp cương cần cẩu tháp luffing Jarlway JTL110D: 360×110 mm

Thẻ:,