Pulley cẩu tháp Jarlway

Pulley cẩu tháp Jarlway – JTL110D6

Pulley cẩu tháp Jarlway – pulley đầu bò 330 x 110 x 32mm

Pulley cẩu tháp jarlway - JTL110D6

Pulley dẫn cáp đầu cần cẩu tháp 214 x 80 mm 

pulley cáp đầu cần cẩu tháp 3

 

Pulley cáp cương cần cẩu tháp luffing Jarlway JTL110D:  360×110 mm

pulley cáp cương cần cẩu tháp pulley dẫn cáp cẩu tháp

Thẻ:,