Chỉnh thắng cẩu tháp

Hướng dẫn chỉnh thắng, phanh cẩu tháp 

Chỉnh thắng cẩu tháp

 

Thẻ: