Vận thăng Alimak

Các loại Vận thăng Alimak và thông số kỹ thuật chính .

Vận thăng alimak - Construction hoist

MODEL :

ALIMAK MAMMOTH

ALIMAK MAMMOTH

Payload capacity – Tải trọng 4000 – 5500 Kg
Numbers of persons max – Số người đi 68 người
Lifting speed – Tốc độ nâng 30 m/s
Size Car Width   –  Kích thước lồng 3 m & 3,5 m
Size Car Length  –  Kích thước lồng 4,6 & 5m
Size Car Height  –  Kích thước lồng  3m
Door openning height – Chiều cao cửa mở Lớn hơn 3m
Loading Volume – thể tích lồng 41.4 – 52,5  m
Lifting height  – Chiều cao nâng Xác nhận theo yêu cầu

MODEL :

ALIMAK SCANDO 650 XL

ALIMAK 650XL FC/ 39

SCANDO 650 XL FC 39/ FC46/ FC50

ALIMAK SCANDO 650 XL

Payload capacity – Tải trọng 2500 – 2900 Kg
Numbers of persons max – Số người đi 24 người
Lifting speed – Tốc độ nâng 0 ~54 m/s
Size Car 650XL FC39  –  Kích thước lồng  2 x 3,9 m (W x L)
Size Car 650XL FC46  –  Kích thước lồng  2 x 4,6 m (W x L)
Size Car 650XL FC50  –  Kích thước lồng  2 x 5,0 m (W x L)
Door openning height – Chiều cao cửa mở Lớn hơn 2,8m
Loading Volume – thể tích lồng 41.4 – ….. m
Lifting height  – Chiều cao nâng Xác nhận theo yêu cầu- trên 200m
VẬN THĂNG ALIMAK SC 45/30 DOL AND FC
SIZE -KÍCH THƯỚC : 1.4 x 3.0 m (W x L)
CAPACITY- TẢI TRỌNG NÂNG : 2,000 kg
SPEED- TỐC ĐỘ NÂNG : 36–60 m/min
ALIMAK SC 65/32 DOL, FC AND FC-S
SIZE- KÍCH THƯỚC : 1.5 x 3.2 m (W x L)
CAPACITY- TẢI TRỌNG NÂNG : 2,000 kg
SPEED- TỐC ĐỘ NÂNG : 36–90 m/min.