Cẩu tháp ZT6016

Thông số kỹ thuật Cẩu tháp ZT6016

Cẩu tháp zt6016- 10 tấn

Stt Item – hạng mục  Parameter – thông số
1 Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng 45,6 m
2 Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất 141,6 m
3 Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 m
4 Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất 2,5 m
5 Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất 10 tấn
6 Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất 1.6 tấn
7 Mast section size (m) – kích thước khung cẩu 1,6 x 1,6 x 3 m
8 Total power (Kw) – Tổng công suất động cơ 42 Kw

 

thông số kỹ thuật cẩu tháp zt6016

 

 

Tags: