Cẩu tháp JT80F5

CẨU THÁP JT80F5

Thông số kỹ thuật Cẩu tháp JT80F5 – 5 Tấn – Jarlway 

cẩu tháp jt80f5

Hình: cẩu tháp jt80f5

Stt Item – hạng mục cẩu tháp jt80f5  Parameter – thông số
1 Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng 34.5 m
2 Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất 103.5 m
3 Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 m
4 Min working range (m) – Bán kính làm việc nhỏ nhất 2,5 m
5 Max lifting capacity (t) – Tải trọng nâng lớn nhất 5 tấn
6 Tip load (t) – Tải nâng nhỏ nhất 1.3 tấn
7 Mast section size (m) – kích thước khung cẩu 1,2 x 1,2 x 3 m
8 Total power (Kva) – Tổng công suất động cơ 35 Kva

 

Thẻ: