Cẩu tháp JT80F5

Thông số kỹ thuật Cẩu tháp JT80F5- 5 Tấn - Jarlway  Stt Item – hạng mục cẩu tháp jt80f5  Parameter – thông số 1 Free standing height (m) – Chiều cao tự đứng 34.5 m 2 Max height with attachment (m) -Chiều cao lớn nhất 103.5 m 3 Working range can be adjusted (m)- Bán kính làm việc điều chỉnh...