Thanh răng vận thăng

THANH RĂNG VẬN THĂNG

1. Thanh răng vận thăng là gì?

Thanh răng vận thăng (hoặc còn gọi là thanh răng treo) là thanh răng ăn khớp với bánh răng vận thăng để biến chuyển động quay của bánh răng thành chuyển động tịnh tiến cho lồng vận thăng. Là một thành phần quan trọng trong hệ thống cẩu tháp. Thanh răng này thường được sử dụng để điều chỉnh độ cao của vận thăng trên cần cẩu tháp. Nó bao gồm một thanh có răng cưa hoặc các răng nằm sát nhau, và thường được kết nối với cơ cấu điều khiển để điều chỉnh vị trí của vận thăng.

Khi vận thăng được di chuyển lên hoặc xuống, các răng trên thanh răng sẽ trượt qua nhau, tạo ra một cơ chế khóa và cho phép vận thăng di chuyển hoặc dừng lại tại các vị trí cụ thể. Điều này giúp cải thiện tính chính xác và độ ổn định trong quá trình nâng và hạ của cẩu tháp.

Thanh răng vận thăng cũng có vai trò quan trọng trong việc giữ cho vận thăng ổn định ở vị trí mong muốn trong suốt quá trình vận hành của cẩu tháp. Khi cần điều chỉnh độ cao của vận thăng, cơ cấu điều khiển sẽ được kích hoạt để di chuyển thanh răng lên hoặc xuống, từ đó thay đổi vị trí của vận thăng.

thanh răng vận thăng

Hình 1: Thanh răng vận thăng M8 Z=60

Kích thước : 40x60x1508mm

Số răng : 60 

Module : M8 

Khối lượng thanh răng vận thăng : 23.5 KG

Vật liệu : G60/ C45

thông số thanh răng vận thăng

Hình 2: Thanh răng vận thăng M8; Z=60

Thẻ: