Thanh răng vận thăng

Thanh răng vận thăng

Thanh răng ăn khớp với bánh răng vận thăng để biến chuyển động quay của bánh răng thành chuyển động tịnh tiến cho lồng vận thăng .

thanh răng vận thăng

Kích thước : 40x60x1508mm

Số răng : 60 

Module : M8 

Khối lượng thanh răng : 23.5 KG

Vật liệu : G60/ C45thông số thanh răng vận thăng

Thẻ: