Công trình Sunavenue – Mai Chí Thọ, Quận 02, Tp.HCM

Lắp dựng, bảo trì, sửa chữa, nâng hết độ cao và tháo hạ hoàn chỉnh cẩu tháp cho công Trình The Sunavenue, Mai Chí Thọ, Quận 02, Tp.HCM.

Nhà thầu chính : Công ty TNHH American General Construction (AGC) .

Số lượng cẩu tháp : 08 bộ cẩu tháp JT170K10 Và JT170H10

20160718 094342 - Công trình Sunavenue - Mai Chí Thọ, Quận 02, Tp.HCM

Cẩu tháp Jarlway JT170H10

Thẻ: