KHÁCH SẠN ATELIER-45 NGUYỄN DUY HIỆU

VẬN THĂNG KÈM CẨU MINI HÀN QUỐC – LẮP TẠI CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN ATELIER 45 NGUYỄN DUY HIỆU, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 02 – TP.HCM

hinh anh - KHÁCH SẠN ATELIER-45 NGUYỄN DUY HIỆU

Vận thăng kèm cẩu Mini

VẬN THĂNG KÈM CẨU[/caption]

Thẻ: