Báo tải vận thăng

Màn hình Báo tải vận thăng Alimak - load limiter alimak   Về Tân Kiến Tạo Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB –  Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 cùng với sứ mệnh phục vụ khách hàng với dịch vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, uy tín...