BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI : Pinion  Số răng Z: 15 Module : 8 Góc nghiêng răng : 20º Xử lý nhiệt : thấm carbon Vật liệu : SNCM220 Độ cứng : 50 ~~55 HRC Bánh nhông vận thăng lồng  VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG Pinion Số răng Z: 15 [caption id="attachment_1261" align="alignleft" width="750"]  Vận thăng...