BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG

1/CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI : Bánh răng vận thăng lồng lắp vào trục ra của hộp số vận thăng ăn khớp với thanh răng . Khi động cơ quay >>bánh răng xoay ăn khớp với thanh răng làm cho lồng vận thăng chạy lên / xuống . Rack : Chiều dài : 1508mm. Số...

Bánh răng vận thăng

Cung cấp bánh răng vận thăng lồng - pinion  Bánh răng vận thăng lồng ANKA, GJJ M= 8 ; Z= 15 2.Bánh răng vận thăng lồng ALIMAK Thông số : Z=23 Răng   Về Tân Kiến Tạo - Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB –  Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng...

HotLine