BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI : Số răng Z: 15 Bánh nhông vận thăng lồng BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG KUMKANG Số răng Z: 15 Module : 8 Then : 5 x12 Độ cứng : 50 -55 ( Hrc) Bánh nhông vận thăng Kumkang BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG ALIMAK Số răng Z: 23 Nhông...