Bánh răng vận thăng

Cung cấp bánh răng vận thăng lồng - pinion  Bánh răng vận thăng lồng ANKA, GJJ M= 8 ; Z= 15 2.Bánh răng vận thăng lồng ALIMAK Thông số : Z=23 Răng   Về Tân Kiến Tạo - Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB –  Xây dựng Tân Kiến Tạo. Được ra đời vào ngày 29 tháng...

HotLine