Trục vít bánh vít vận thăng

Chuyên cung cấp các loại phụ tùng vận thăng lồng trục vít bánh vít vận thăng lồng (Construction hoist reducer Worm Gear and worm wheels ) Bánh vít vận thăng:  32 răng Bánh vít vận thăng :  48 răng Hộp số trục vít bánh vít chủ yếu sự dụng cho hộp giảm tốc vận thăng hàng và vận thăng khách thiết...

HotLine