Bộ gọi tầng vận thăng

Bộ gọi tầng vận thăng lồng Thiết bị gọi tầng vận thăng không dây - có thể phát tín hiệu max = 88m  Bộ gọi tầng bao gồm máy chủ và nút nhấn gọi cho từng tầng  Về Tân Kiến Tạo – Công ty chuyên Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB  Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng...