Cần trục cẩu tháp luffing JTL260H18 

Cần trục cẩu tháp luffing JTL260H18  Cẩu tháp JTL260H18 Và cần phân phối bê tông CPB TrueMax được Lắp dựng ,bảo trì bảo dưỡng, vận hành, đôn nâng và tháo hạ hoàn chỉnh Tại công trình : Lucky Palace   Địa chỉ: 50 Phan Văn Khỏe, Quận 06, Tp.HCM. Thông số Cần trục cẩu tháp luffing JTL260H18  : Bán kính cần : 60...

HotLine