Cáp điện cẩu tháp

Cáp điện cẩu tháp.  : 3x50+2x16mm.                                     :3x 35 + 2 x 10mm Cáp điện nguồn cho cẩu tháp là một thành phần chính quan trọng trong hệ thống cẩu tháp, đóng vai trò truyền tải điện năng từ nguồn điện đến các...

HotLine