Chống va cẩu tháp

Hệ thống Chống va cẩu tháp để đảm bảo an toàn thiết bị và con người trong quá trình thi công xây dựng  Tower crane Anti- collision system Chống va chạm cẩu tháp : là các hệ thống hoặc thiết bị được lắp đặt trên các cẩu tháp để giảm thiểu nguy cơ va chạm với các vật thể xung quanh...