Cẩu tháp JTL260H18

Cẩu tháp JTL260H18  Lắp dựng ,bảo trì bảo dưỡng, vận hành, đôn nâng và tháo hạ hoàn chỉnh cẩu tháp JTL280H18 Và cần phân phối bê tông CPB TrueMax Tại công trình : Lucky Palace   Địa chỉ: 50 Phan Văn Khỏe, Quận 06, Tp.HCM. Thông số cẩu tháp jtl26018 : Bán kính cần : 60 m Kích thước thân tiêu...