CẨU THÁP JTZ5013

Cẩu tháp Jtz5013 Bán kính cần 50m Tải max : 6 tấn Tải Min : 1,3 tấn Chiều cao tự đứng : 40m   HÌNH DÁNG TỔNG QUAN   BIỂU ĐỒ TẢI TRỌNG   ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Về Tân Kiến Tạo - Công ty chuyên CẨU THÁP JTZ5013 Thiết bị Cẩu Tháp – Vận Thăng – Cần CPB – ...