Khớp nối giảm chấn

Cung cấp khớp nối giảm chấn vận thăng MT 8 - Passenger Hoist Spare Parts Silicon Rubber Bảng thống số kỹ thuật khớp nối giảm chấn - khớp nối động cơ- hộp số các loại , vật liệu PU Khớp nối giảm chấn vận thăng 2 lồng , khớp nối giảm chấn vận thăng 1 lồng. Khớp nối cao su...

HotLine