Khớp nối giảm chấn

Cung cấp khớp nối giảm chấn vận thăng MT 8 - Passenger Hoist Spare Parts Silicon Rubber Khớp nối giảm chấn vận thăng 2 lồng , khớp nối giảm chấn vận thăng 1 lồng. Khớp nối cao su giảm chấn đường kính Ø198mm, đường kính trong Ø100 mm, gồm 8 nhánh đường kính Ø35mm Về Tân Kiến Tạo  Thiết bị...