Puly cáp tải cẩu tháp

Cung cấp Puly cáp tải cẩu tháp  Puly dẫn hướng cáp (Puly trung gian) là thiết bị để chuyển đổi hướng cáp và tăng bội suất cáp, nhánh cáp cho các loại tời nâng, tời kéo, xe con cầu trục,puly xe con cổng trục,  cẩu tháp, cẩu bánh lốp, xe cẩu bánh xích ...v ..v. Được chế tạo theo phương...