Puly cáp tải cẩu tháp

Puly cáp tải cẩu tháp Puly dẫn hướng cáp (Puly trung gian) là thiết bị để chuyển đổi hướng cáp và tăng bội suất cáp, nhánh cáp cho các loại tời nâng, tời kéo, xe con cầu trục, cẩu tháp...vv. Được chế tạo theo phương pháp đúc ly tâm được tôi cứng bề mặt, chịu mài mòn và chịu được...