Quẳng gánh lo đi và vui sống

Quẳng gánh lo đi và vui sống [caption id="attachment_1228" align="alignnone" width="759"] quẳng gánh lo đi và vui sống[/caption] Cách loại bỏ thói quen lo lắng Quẳng gánh lo đi và vui sống: * Hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai. Chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại *Nhìn nhận những mặt...