Quẳng gánh lo đi và vui sống

Quẳng gánh lo đi và vui sống Cách loại bỏ thói quen lo lắng : * Hãy đóng chặt những cánh cửa sắt dẫn đến quá khứ và tương lai. Chỉ sống trong những vách ngăn của hiện tại *Nhìn nhận những mặt tích cực của cuộc sống *Khi làm việc đến quên mình, ta cũng quên đi mọi lo...