BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG

1/CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI : Bánh răng vận thăng lồng lắp vào trục ra của hộp số vận thăng ăn khớp với thanh răng . Khi động cơ quay >>bánh răng xoay ăn khớp với thanh răng làm cho lồng vận thăng chạy lên / xuống . Rack : Chiều dài : 1508mm. Số...

HotLine