BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG

CHUYÊN CUNG CẤP BÁNH NHÔNG VẬN THĂNG LỒNG CÁC LOẠI : Rack : Chiều dài : 1508mm. Số răng Z= 60, Modul : M = 8 Pinion  Số răng Z: 15 Module : 8 Góc nghiêng răng : 20º Xử lý nhiệt : thấm carbon Vật liệu : SNCM220 Độ cứng : 50 ~~55 HRC Bánh răng vận thăng lồng...